Om tot een product te komen, dienen soms meerdere vraagstukken integraal te worden opgepakt in een proces. Ook kan het zo zijn dat u een project liever zelf in beheer wilt houden, maar de benodigde capaciteit of kennis mist. Wij zijn graag bereid om tijdelijk uw collega te worden als u een betrokken, positief ingestelde project(bege)leider zoekt. U kunt ons altijd benaderen voor een vrijblijvende kennismaking. Onderwerpen waar wij ons in thuis voelen zijn:
 o procesbegeleiding/procesmanagement;
 o projectleiding/projectmanagement;
 o landschaps/ecologisch specialist/adviseur;
 o leefbaarheidsvraagstukken (dorpsplannen, e.d.);
 o korte cursussen, presentaties of voorlichting.