De diensten van Laneco worden onderverdeeld in landschap, ecologie en processen.

 

Landschap is een zeer breed begrip, waarbij wonen, werken, recreëren, water, ecologie en historie een integraal onderdeel uitmaken van dit begrip. Wij houden ons ook over een breed spectrum met landschap bezig. Producten die wij kunnen verzorgen/begeleiden zijn:  

o landschaps(ontwikkelings)plannen;  

o gebiedsvisies;  

o historisch geografische/cultuurhistorische adviezen;  

o subsidieaanvragen (bijvoorbeeld ILG, PMJP e.d.);  

o inrichtingsplannen (zowel op erf- als op gebiedsniveau);  

o veldinventarisaties (bijvoorbeeld van kleine landschapselementen);  

o recreatieve plannen (bijvoorbeeld wandelroutes);  

o leefbaarheids vraagstukken.