Voor vraagstukken die een relatie hebben met natuur/ecologie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn in te zetten in een directe adviesrol bij projecten die een relatie hebben met natuur en ecologie:

o veldinventarisaties naar verschillende soortgroepen
o advies, onderzoek en procedures in het kader van natuurwetgeving

 

Wet natuurbescherming
o quick scan flora en fauna
o nader ecologisch onderzoek
o veldinventarisaties en monitoring naar verschillende soortgroepen
o ontheffingen Wet natuurbescherming
o advies, onderzoek en procedures 
o oriënterende habitattoets
o veldinventarisaties naar soorten en habitats
o passende beoordeling
o vergunningaanvragen 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))
o advies, onderzoek en procedures voor plannen in het NNN
o inrichting- en omvormingsplannen

 

Ecologie in relatie tot Ruimtelijke Ordening
o (natuur)compensatieplannen
o beheerplannen
o monitoring