Welkom op de website van Laneco, adviesbureau in Landschap en Ecologie.


Laneco houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van landschap, (juridische) ecologie, cultuurhistorie en duurzaamheid. Aangezien deze onderwerpen veel raakvlakken hebben, is een brede kennisinzet noodzakelijk. Landschap, cultuurhistorie en ecologie bestaan uit kwetsbare systemen die onderdeel uitmaken van onze leefomgeving. Naarmate er meer functies benodigd zijn in onze samenleving door een toename van claims op de (groene) ruimte, neemt de kwetsbaarheid toe en komt de duurzame instandhouding onder druk te staan. Deze duurzame instandhouding heeft een directe relatie met het leven, werken en verblijven in het landschap, en daarmee met de leefbaarheid voor mens en dier. Daarom dient een zorgvuldige balans te worden gecreëerd tussen gebruik, beheer, onderhoud en duurzame instandhouding van landschap en natuur. Laneco kan u helpen om deze balans te vinden.

 

Zowel landschap, cultuurhistorie als ecologie komen steeds vaker prominent terug in beleid en wetgeving. Particulieren en overheden krijgen steeds vaker te maken met "lastige" vraagstukken die zonder specialistische kennis niet makkelijk te beantwoorden zijn. Ook komt de leefbaarheid in landelijk gebied en dorpen door schaalvergroting steeds meer in het gedrang. Laneco is u graag van dienst bij het zoeken naar oplossingen en het beantwoorden van vragen.


Laneco staat voor gedegen en heldere adviezen, waarbij alle aspecten worden betrokken die van belang zijn voor de gestelde vraag. Persoonlijke relaties, integraal denken en meedenken met de klant staan bij ons hoog in het vaandel.

 

 

Laneco is lid van het Netwerk Groene Bureaus, de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus.